Ungdommenes kulturmønstring (UKM) arrangeres på Festiviteten lørdag 1. februar. Påmeldingsfristen utløp 10. januar, men kulturkonsulent Steinar Husbyn forteller at fristen er utsatt.