Av: Torjus Aune / Adresseavisen

Har sendt ut farevarsel om mye snø i Trøndelag

foto