Utenlandsk kjøretøy måtte parkere på denne måten

foto