Mistanke om ruskjøring. Vedtok å leie private sykehjemsplasser. Testet for coronavirus i Trondheim.

foto