Til nå har ikke dette stått i kommunens regelverk, men det blir det nå endring på

foto