Bedrift må stanse produksjonen etter vannlekkasje: – Flommer opp på en åker