Legger ned senterbutikken: - Ikke forsvarlig å gå med på en ny leiekontrakt

foto