28,2 millioner kroner inn på konto til verdalinger og levangsbygg