Kommunen kjøper legeklinikk. Kan bli etablert på nytt sted

foto