Dette er en av grunnene til at det kommer nye regler