Rapporten som tok til orde for å legge ned Verdal videregående kostet 1,3 millioner