Har sendt bekymringsmelding etter at sjåfør kjørte i feil retning på E6

foto