Tar gravemaskiner til hjelp i slukkearbeidet: – Vil ikke rive mer enn nødvendig

foto