Øker til rødt nivå for jordskred, flom og sørpeskred