Slik så Privatbanken Levanger ut anno 1919. Foran sittende, banksjef Peder Falstad. Videre bankfunksjonærene Sofie Holm, Aagot Harnoll og Carl Braarud. Foto: Sverre Bjerkan/Levanger fotomuseum

En gang var det stas å drive bank i sentrum