Vannstanden går ned

Strådøla var stor og full av is torsdag. Foto: Arve Haldorsen