Levangsbygg blant søkerne som vil bli sikkerhetsansvarlig