Stortinget snur om barnetrygd og sosialhjelp. Slik reagerer ordføreren