Voldsom tekstlikhet i Kjerkol-oppgaven kom av medieomtale