Håper å få solgt den spesielle campingplassen. Den er fortsatt ledig