Onsdag ettermiddag var tidligere statsråd og venstreleder Odd Einar Dørum på Nav sine kontorer på Verdal for å dele ut Leif Mørkveds Minnepris til Nav Verdals ungdomsteam og oppfølgingstjenesten på Verdal videregående. De får prisen for samarbeidet de har gjort for å følge opp elever som dropper ut av videregående. Prisen er på 30 000 kroner.

– Jeg synes det er ekstra bra å være på Verdal å dele ut prisen, fordi jeg var her flere ganger rundt årtusenskiftet da Verdal tok et oppgjør med ruskulturen her, sier Dørum og hedrer arbeidet som ble gjort den gangen.

Leif Mørkveds Minnepris deles ut til personer eller organisasjoner som gjør noe ekstra for økonomisk, sosialt eller rettslig vanskeligstilte i Norge og Odd Einar Dørum er minneforeningens styreleder.