Kreftgjennombrudd i Levanger - kan vise kreft før svulst

foto