Hendelsen skjedde 17. mars i fjor under en privatbursdagsfeiring, da 20-åringen gikk imellom fornærmede og en dørvakt på stedetunder en krangel. Det var ikke noen foranledning knyttet til tiltalte og denfornærmede før han slo ned den andre unggutten, men begge var beruset.

20-åringen hadde derimot sett at fornærmede hadde vært utidig tidligere påkvelden. Da han gikk imellom fornærmede og dørvakta, slo han fornærmede flereganger i ansiktet, før han falt i bakken. Deretter trampet og sparket hanvedkommende i ansiktet og kroppen, slik at han besvimte og en fortann knakk.

Erkjenner straffeskyld

IInntrøndelag tingrett erkjente 20-åringen seg skyldig, men innrømte kun å haslått én gang. Han nektet for å ha sparket eller trampet på fornærmede. Etvitne til hendelsen har også forklart at det kun var ett slag. Et annetvitnemål fra en voksen person på stedet ble brukt som bevis for at han ogsåhadde trampet på vedkommende, men ikke sparket.

Tidligere voldsdømt

20-åringen er også tidligere i 2013 og 2012 dømt forvoldshandlinger, og tingretten skjerper derfor dommen til 120 dager fengsel.Han må også betale 10.000 kroner i oppreisning og 250 kroner i erstatning tilfornærmede. I tillegg må han betale 3.000 kroner i saksomkostninger.