Levanger kommune skal spare 23 millioner kroner i løpet av2012-2015. Da er Mule skole nevnt som et mulig nedleggingsobjekt. Skolentrenger en total rehabilitering og det er bare fire kilometer til Froloppvekstsenter.

– Vi ser poenget med kort avstand til Frol oppvekstsenter ogbehov for nybygg. Men Mule skole står for to viktige faktorer som en stor skolemed 591 elever ikke kan være like god på, nemlig trygghet for de minste ogferskeste elevene og det å være et nav for aktivitete og samhold i grendene somsokner til skolen, sier Maria Lindseth og Unni Flått til Trønder-avisa. De toer henholdsvis medlem av Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og leder avSamarbeidsutvalget (SU) ved Mule skole.

Mule og Okkenhaug kan bli slått sammen

Et av de mange forslagene som har kommet inn fra skolekretseneer å slå sammen Mule skole med Okkenhaug skole. Den ideen støtter de to fraMule.

– Men vi vet at det i Okkenhaug ikke logres like sterkt for enslik løsning. Der er bygdefolket mer delt i synet på å sende elevene sine til Muleeller Frol oppvekstsenter, sier Lindseth og Flått til Trønder-Avisa.