– Samkommunen skal være et alternativ til kommunesammenslåing,ikke en forløper, sier ordfører i Verdal, Bjørn Iversen, i et nyttårsintervjumed Innherreds Folkeblad Verdalingen.

Håper Verdal tar etter Levangerpolitikerne vil gi samkommunen ansvaret for legetjenester, samfunnsmedisin og miljørettet helsevern. Men Verdal har utsatt saken. Kommunene bestemmer

Folkeavstemning

Han mener nå at det bør være opp til folket å få avgjøre framtidentil samkommunen.

– Det er ikke bare å klaske sammen to bedrifter og tro at detgår bra. Jeg er enig med regjeringen i at vi må se på kommunestrukturen, men vivet så lite om hva regjeringen tenker om rammer og mål. Derfor mener jegtimingen også er gal for å tenke storkommune. Dersom Verdal og Levanger skalbli slått sammen, synes jeg at folket skal få si sin mening gjennom enfolkeavstemning. Da må vi sørge for å være i en reell valgsituasjon, sierordfører Bjørn Iversen til avisen.