Magnhild Oust Torske fra Levanger skal torsdag holde sin prøveforelesning og disputas i forbindelse med doktorgradsstudiene. Torske har forsket på bøndenes psykiske helse, først og fremst angst og depresjon, og tittelen på foredraget hennes er «Hvordan har bønders arbeidsmiljø endret seg over tid og hvilken betydning har dette for helsen deres?»

– Vi har sammenlignet psykisk helse hos bønder med andre yrkesgrupper. Og særlig blant mannlige bønder fant vi høyt nivå av depresjonssymptomer. Høyest av alle yrkesgrupper, forteller Torske, som i arbeidet har brukt data fra alle de tre foregående HUNT-undersøkelsene. Doktorgradsstipendiaten har i studiene blant annet sammenlignet bøndene med deres egne søsken, og funnet at sannsynligheten for depresjonssymptomer er større hos dem i søskenflokken som jobber som bonde.

Undersøkelsen har ikke gjort noen konklusjoner om årsakene til at det er slik.

Disputasen til Magnhild Oust Torske finner sted i HUNT forskningssenter i Levanger. Det er professor emeritus Jostein Holmen som vil lede doktorgradsprøven.