Ved kommunestyrevalget i 2015 vil det bare være fire steder å stemme, mot 13 ved valget sist høst.

Da politikerne i formannskapet fikk saken på bordet denne uka, var det for tredje gang. Både 14. november og 28. november ble saken utsatt, etter uenighet og usikkerhet rundt konsekvensene av forslaget om å kutte helt ned til tre stemmekretser.

Denne gangen fikk politikerne to alternative innstillinger, og valgte å gå inn for fire stemmekretser - Øra, Vinne, Stiklestad og Vuku. I tillegg blir det slutt på søndagsvalg, og felles åpningstid fra klokka 10 til 20 i alle kretsene. Det er riktignok kommunestyret som skal gjøre det endelige vedtaket.

Årsaker til forslaget om færre stemmekretser er blant annet krav til universell utforming i stemmelokalene, digitalisering som krever nettilgang og at en stadig større andel av stemmene avgis på forhånd.