Av: Jørgen Haug

Alle kommunene fraråder unødvendige reiser til og fra Steinkjer