Det er ikke så populært som det en gang var å spille i korps. Da ledelsen i Verdalsøra Skolekorps gjorde en opptelling på antall medlemmer forleden kom de fram til at de hadde åtte spillende korpsmedlemmer og femten drillere. For fem år siden var det til sammenlikning trettifem som spilte og sytten som drillet.

Nå tar korpsledelsen affære og kaller inn til allmøte. Der skal det diskuteres hva som skal skje med korpset i framtiden. Et alternativ kan være å slå sammen korpset med et annet korps, siden styret i dag mener det er vanskelig å drive korpset så lenge rekrutteringen er så dårlig.

Det åpne møtet finner sted på Verdalsøra barneskole klokka 20 torsdag kveld, og styret ber både korpsmedlemmer og andre engasjerte om å møte opp.