Øker budsjettet i helse og velferd - men målet er å bli like effektive som Verdal

foto