Mannen prøvde å gjemme tyvgodset under klærne. Det lyktes han ikke med