De er avhengig av at du også er forberedt på kriser

foto