Mener det er helt utelukket å legge ned Verdal vgs.