Med vilje lar hun kundene rømme - men nå legger hun planen for et tredje mysterium