Dette krever de for å holde det siste samlingspunktet levende

foto