På denne E6-strekningen har det skjedd mange ulykker. Men myndighetene har ingen planer om tiltak

foto