Så åpne flammer fra gården - det viste seg å ha en forklaring