Foreslår full utbygging av 23 «store» tomter

foto