Det skal rives og hamres, da blir det undervisning i paviljonger

foto