- 2014 blir et spennende år for kommunen. Lokalt skal vi gjennomføre store endringsprosesser innen helsefeltet samtidig som vi bygger ny ungdomsskole og forbereder gjennomføring av den store strukturendringen innen oppvekst som ble vedtatt i 2012, sier Stene.

Han regner også med at 2014 vil avklare hvordan framtidens Norge skal se ut, i forhold til arbeidsfordeling mellom kommune, stat og fylkeskommune.

- Jeg håper denne prosessen gir klarhet i hvilken kommunestruktur vi skal ha framover. Jeg har forventninger til at regjeringen vil komme med klare signaler i kommuneproposisjonen i mai, som på mange måter er «vårens vakreste eventyr» for rådmenn og andre som har ansvar i kommunene, sier Stene.

Etter en heftig sluttspurt på 2013 med debatter om budsjetter og nedleggelser, byr januar på en travel, men likevel stillere tid med ro til å gjennomføre vedtakene.

- Januar betyr at vi har fokuset på hvordan vi skal gjennomføre det kommunestyret vedtok i sitt budsjett for 2014 som ble vedtatt like før jul. Det er alltid mange utfordringer, men alltid mulighet til å gjøre ting smartere enn før. Det har jeg tro på at vi skal klare også i år, sier han.