35 millioner i merforbruk. Blodrødt regnskap for Levanger.

foto