– Det er Stoltenbergs skyld at det blir dårligere skiføre, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne til NTB.

Han håper spissformuleringen vil vekke Stoltenberg, som torsdag er i New York. Der skal FNs nye klimautsending legge strategien for organisasjonens klimaarbeid i årene som kommer.

– Ingen tror at Jens vil klimaet og skiføret noe vondt, men det er på tide å plassere ansvar i klimapolitikken. Ingen har mer ansvar enn en stor oljenasjons aller viktigste politiker, mener Hansson.

Forventninger

Stortingsrepresentanten og den mangeårige miljøaktivisten mener Stoltenberg vil kunne utrette mye som FNs klimautsending. Forutsetningen er at han endrer politisk kurs.

– Han må innse at politikken hans ikke virker. Jordas klima tåler ikke mer av klimapolitikken til Jens, sier Hansson og viser til at norske utslipp har økt med om lag 6 prosent siden referanseåret 1990.

Han er blant dem som har kritisert Arbeiderpartiets leder for å ha en ensidig og naiv tro på internasjonale klimaforhandlinger og handel med CO2-kvoter.

– Ideen hans om kvotemarkedet er fin, men virker ikke i praksis. Verden har ikke tid til å vente på at Stoltenbergs markedsmodell skal fungere som den gjør på papiret.

Hansson mener oljeeksporten er en stor del av klimaproblemet, i likhet med norske investeringer i kull, olje og tjæresand.

– Det finnes bare én klimaløsning, og det er at nasjoner kutter sine egne utslipp. Det aller viktigste stikkordet i klimaspørsmålet er hastverk. Utslippene må ned nå, mye og her, ikke litt, om en stund, et annet sted.

Tre deler

Stoltenberg ladet opp til USA-turen med et besøk hos Meteorologisk institutt mandag. Der fikk han høre at den milde og snøfattige norske vinteren sannsynligvis har sammenheng med klimaendringer, i likhet med økt forekomst av ekstremvær.

– Det er ikke mulig å forklare en enkelt mild vinter med klimaendringer, men vi må være forberedt på at det blir flere milde vintre og ekstreme værsituasjoner i framtiden, sa Stoltenberg til NTB.

Sammen med den andre spesialutsendingen, Ghanas tidligere president John Kufuor, skal Stoltenberg torsdag og fredag legge en plan for arbeidet han skal gjøre i FN-regi.

– Vi må bekjempe fattigdom, få opp den økonomiske veksten og samtidig redusere utslippene av klimagasser. Vi kan ikke velge enten vekst eller miljø. Vi må få til begge deler. Det er den store utfordringen, framholdt Stoltenberg før avreise.

Han vil bare delvis konsentrere arbeidet om en ny og forpliktende internasjonal klimaavtale.

– Vi skal også jobbe mot enkeltland, ta for oss ulike grupper av land og sektorer, samt utvikle karbonmarkeder, sier han. (©NTB)