Du har kanskje sett mange vogntog på kontrollstasjonene langs E6, både i Åsen og på Verdal, i vinter. Aktiviteten har nemlig økt kraftig i hele landet etter at vegvesenet i årets vintersesong har fått økt bevilling til utekontroll av tunge kjøretøy.

Også hittil i januar har det vært mange kontroller, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Skjerpet kravene

I fjor høst kom det nye krav til vinterdekk på tunge kjøretøy. I tillegg til at motorvognene skal være utstyrt med dekk som er tilpasset å kjøre på vinterveger (enten piggdekk eller piggfrie dekk), så er de pålagt å ha med kjettinger, og å sette de på når føret tilsier det.

– Inntrykket vårt er at de utenlandske tunge kjøretøyene er bedre rustet med gode vinterdekk i år enn tidligere, og vi er ikke i tvil om at de nye kravene har bidratt positivt, sier Frode Børstad, leder for trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Region midt.

– Det er dessverre mange brudd på dette, og sanksjoner gis ut til både norske og utenlandske sjåfører, sier Børstad.

Kontrollene vil fortsette

Tallene fra vegvesenet forteller at det i Nord-Trøndelag er kontrollert vinterutrustningen på 452 tunge kjøretøy (motorvogner) i oktober, november og desember i 2013, mot 121 i samme periode i 2012.

– Statens vegvesen skal fortsette den høye aktiviteten med kontroller ut vintersesongen i tillegg til å informere om kravene til vinterutrustning, fordi vi ser at det virker, sier Frode Børstad.