2013 ble et tungt år rent trafikkmessig. Hele 190 personer døde langs norske veier, noe som er en økning på 31 prosent fra 2012.

- Vi ønsker oss fartssperrer, flere kontroller og lavere hastighet i byene, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

86 i bil

Siden 2009 har antallet omkomne i trafikken gått ned årlig, men i fjor snudde den positive utviklingen.

- Vi må sette trafikksikkerhet øverst på agendaen, foran fokus på fremkommelighet og nye store veiprosjekter, sier direktøren.

Det er ulykker med bil som har ført til økningen i antall drepte. I 2012 døde 67 bilførere og 19 bilpassasjerer. I år har antallet økt til 102 bilister og 31 bilpassasjerer. Blant fotgjengerne og syklistene er det en nedgang, mens antallet omkomne på motorsykkel har gått litt opp.

Flest menn

Det store flertallet av omkomne i trafikken er menn. Av de 190 drepte i 2013 er kun 52 kvinner.

Forskning viser at særlig fire feil fører til dødsulykker i trafikken: sjåførene holder for høy fart, de er uoppmerksomme, kjører ruspåvirket og de dropper bilbelte.

Fartssperre

Johansen tror Norges muligheter til å redusere antallet trafikkdrepte i tiden framover vil henge sammen med to ting: hvor mye sikrere bilindustrien klarer å lage kjøretøyene og om vi vil innføre nye virkemidler som innskrenker den personlige friheten i bil.

- Fartssperre er et tiltak det er viktig å ta i bruk, sier Johansen.

Nasjonalt kan dette prøves ut overfor de som mister førerkortet på grunn av fartsovertredelser. Fartssperre, eller intelligent fartstilpasning (ISA), er ett av flere tiltak EU-kommisjonen nå ser på for å redusere antallet alvorlige trafikkulykker.

I en rapport utarbeidet av Transportøkonomisk institutt i 2012 om ulike førerstøttesystemer, ble ISA vurdert å være det mest effektive med et potensiale på anslagsvis 41 sparte liv per år.