Skogn Folkehøgskole avsluttet året med laksefiske i Verdalselva. Runar dro opp laks på vanvittige 20 kilo

foto