En taus påminnelse om et stykke lokal industrihistorie

foto