Værdalsbrukets byggeavvik undersøkes nærmere

foto