Dødsulykke i Åsen - flere andre ble skadd, en av dem kritisk

foto