NTE viser foreløpig resultat etter et år med høyere strømpriser