– Det vi nå forteller, mener jeg folk bør tåle

foto